Stropní stropní vložky

Bednící vložka je navržena ze směsného recyklovaného plastu. Osová vzdálenost žeber zajišťující vylehčení při splnění všech normových kritérií týkajících se optimalizace vyztužení je 300x300 mm. Celková velikost desek vychází z výrobních, transportních a manipulačních podmínek: 1200x900 mm nebo 1200x600 mm. Výška desek 130,160 nebo 190 mm. Aby bylo možné zajistit výhodnou "stohovatelnost" prvků při přepravě a skladování, neměla by tloušťka stěny přesahovat 15mm. Desky mohou být vyrobeny jako vyjímatelné bednící dílce nebo jako "ztracené" bednění zůstávající v konstrukci stropu. V případě vložek ztraceného bednění jsou desky opatřeny vnitřními distančními žebírky zajišťujícími polohu výztuže s požadovanou minimální krycí vrstvou betonu. Tloušťka nabetonované železobetonové desky se uvažuje 50 mm.